Naše služby

Na základě Vašich požadavků jsme schopni zpracovat:

Stavební rozpočty

jsou důležitou součástí dokumentace pro provedení stavby. Jsou zde jasně specifikovány plánované práce s uvedením výměr a jednotkových cen. Doporučujeme je mít u všech zamýšlených stavebních akcí. Předejdete tak nečekaným překvapením s navýšením ceny prací v průběhu stavby.

Propočty staveb – odhad nákladů

jsou to kvalifikované odhady nákladů na stavbu minimálně dle studie nebo dokumentace k územnímu řízení. Slouží jako orientační zjištění ceny díla s členěním na jednotlivé oddíly jak pro investora nebo třeba pro banky při vyřizování financování.

Položkové rozpočty s výkazem výměr

jsou jasně specifikované rozsahy jednotlivých prací s uvedeným výpočtem výměry. Obsahují kód položky, název položky, měrnou jednotku, výměru, jednotkovou a celkovou cenu. S nimi můžete jednoduše poptat stavební firmy nebo dodavatele a můžete přehledně porovnat nejvýhodnější nabídky.

Ocenění slepých rozpočtů

při výběrových řízeních na zhotovitele stavby se využívají slepé rozpočty (výkazy výměr), kde budoucí objednatel jednoznačně specifikuje poptávané práce.

Soupisy provedených prací

na základě podkladů zhotovitele stavby nebo její části dokážeme zpracovat soupisy provedených prací. Zejména se jedná o měsíční nebo nebo etapové plnění. Nestane se Vám tak, že by byly některé položky přečerpané nebo naopak nedofakturované.

Optimalizace nákladů staveb

Máte již naceněný rozpočet na realizaci stavby a potřebujete snížit celkovou cenu? Projdeme všechny položky a porovnáme s projektovou dokumentací. Navrhneme případné záměny konstrukcí, nemající vliv na kvalitu a ušetříme Vám zajímavou finanční částku.

veškeré kalkulace provádíme na základě aktuálních ceníkových cen (URS) a pouze na stavební část – tedy bez instalací (vzduchotechnika, zdravotechnika, elektro, topení, plyn apod.)

Potřebujete zpracovat něco jiného? Poptejte to u nás a zkusíme vymyslet společné řešení, jak Vám můžeme pomoct. Kontaktujte nás a dohodneme si další podrobnosti.